Chính tả: Quà của bố

1. Nghe – viết : Qùa của bố (từ Bố đi câu về … đến cá chuối quẫy tóe nước mắt thao láo)

?

- Bài chính tả có mấy câu ? Những chữ đầu câu viết như thế nào ?

- Câu nào có dấu hai chấm ?

Trả lời :

- Bài có 4 câu. Những chữ đẩu câu viết hoa.

- Câu có dấu hai chấm : Mở thúng câu ra là cả một thế giới dưới nước : cà cuống, niềng niễng đực, niềng niễng cái bò nhộn nhạo.

2. Điền vào chỗ trống hay ?

              câu chu…n, …n lặng, v…n gạch, lu…n tập

Trả lời : câu chuyện, n lặng, vn gạch, luyện tập.

3. 

a) Điền vào chỗ trống d hay gi ?

                        Dung …ăng dung …ẻ

                        …ắt trẻ đi chơi

                        Đến ngõ nhà trời

                        Lạy cậu, lạy mợ

                        Cho cháu về quê

                        Cho …ê đi học

                                        Đồng dao

Trả lời :

                        Dung dăng dung d

                        Dắt trẻ đi chơi

                        Đến ngõ nhà trời

                        Lạy cậu, lạy mợ

                        Cho cháu về quê

                        Cho dê đi học

b) Điền vào chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

       Làng tôi có luy tre xanh

Có sông Tô Lịch chay quanh xóm làng

       Trên bờ vai, nhan hai hàng

Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.

                                                           Ca dao

Trả lời :

       Làng tôi có lũy tre xanh

Có sông Tô Lịch chảy quanh xóm làng

       Trên bờ vải, nhãn hai hàng

Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.