Chính tả: Tiếng chổi tre

1. Nghe – viết : Tiếng chổi tre (từ Những đêm đông … đến hết.)

?

- Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ?

Những chữ đứng đầu câu thơ phải viết hoa.

- Nên viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở ?

Từ ô thứ 3 trong vở.

2. Điền vào chỗ trống :

a) l hay n ?

-                                                            Một cây …àm chẳng …ên …on

Ba chây chụm lại …ên hòn …úi cao.

                                                     Tục ngữ

-                                                            Nhiễu điều phủ …ấy giá gương

Người trong một …ước phải thương nhau cùng.

                                             Tục ngữ

Trả lời :

-                                                             Một cây làm chẳng nên non

Ba chây chụm lại nên hòn núi cao.

-                                                             Nhiễu điều phủ lấy giá gương

           Người trong một nước phải thương nhau cùng.

b) it hay ich ?

    Vườn nhà em trồng toàn m… . Mùa trái chín, m… lúc lỉu trên cây như đàn lợn con. Những chú chim ch… tinh ngh… nhảy lích r… trong kẽ lá. Chị em tíu t… ra vườn. Ngồi ăn những mũi m… đọng mật dưới gốc cây thật là th… .

Trả lời :

    Vườn nhà em trồng toàn mít . Mùa trái chín, mít lúc lỉu trên cây như đàn lợn con. Những chú chim chích tinh nghịch nhảy lích rích trong kẽ lá. Chị em tíu tít ra vườn. Ngồi ăn những mũi mít đọng mật dưới gốc cây thật là thích.

3. Thi tìm nhanh các từ ngữ chứa tiếng :

a) Chỉ khác nhau ở âm đầu l hoặc n

Gợi ý : người lạ - mặt nạ, quạt nan – hoa lan, luồn lách – phần nách, siêng năng – lăng Bác, nặng nề - lặng im, nắp hộp, lắp đặt, nén xuống – lén nhìn, lém lỉnh – ném đi, no nê – quả lê, ao nông – xù lông, …

b) Chỉ khác nhau ở vần it hoặc ich.

Gợi ý : bịt lỗ - bịch kẹo, hít thở - cú hích, đen kịt – đóng kịch, quả mít – xích mích, con nít – chật ních, rối rít – rúc rích,  tắc tịt – tịch thu, tít mít – tích cóp,…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!