Chính tả: Vì sao cá không biết nói ?

1. Tập chép :

Vì sao cá không biết nói ?

    Việt đang say sưa ngắm bể cá cảnh, bỗng hỏi Lân :

- Anh này, vì sao cá không biết nói nhỉ ?

    Lân đáp :

- Em hỏi thật ngớ ngẩn. Nếu miệng em ngậm đầy nước, em có nói được không ?

                                                                                           Theo Tiếng cưới tuổi học trò

2. Điền vào chỗ trống :

a) r hay d ?

Lời ve kim …a diết

Xe sợi chỉ âm thanh

Khâu những đường rạo …ực

Vào nền mây trong xanh.

                                                   Nguyễn Minh Nguyên

Trả lời :

Lời ve kim da diết

Xe sợi chỉ âm thanh

Khâu những đường rạo rực

Vào nền mây trong xanh.

b) ưt hay ưc ?

Mới vừa nắng quái

Sân hãy r… vàng

Bỗng chiều sẫm lại

Mờ mịt sương giăng.

 

Cây cối trong vườn

Rủ nhau th… dậy

Đêm như loãng ra

Trong mùi hoa ấy.

                                                Quang Huy

Trả lời :

Mới vừa nắng quái

Sân hãy rực vàng

Bỗng chiều sẫm lại

Mờ mịt sương giăng.

 

Cây cối trong vườn

Rủ nhau thức dậy

Đêm như loãng ra

Trong mùi hoa ấy.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!