Tập viết: Chữ hoa: A, Ă, Â

1. Phương pháp :

- Chữ hoa A, Ă,   nằm trong nhóm chữ hoa có nét tương đồng.

- Viết chữ hoa đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

- Với các câu ứng dụng : chữ đầu câu phải viết hoa.

a) Chữ hoa A gồm 3 nét:

- Nét 1: Gần giống nét móc ngược trái nhưng hơi lượn ở phía trên và nghiêng về bên phải.

- Nét 2: Là nét móc phải.

- Nét 3 : Là nét lượn ngang.

b) Chữ hoa Ă, Â: giống như chữ hoa A nhưng có thêm dấu phụ:

- Chữ Ă: thêm nét cong dưới nằm trên đỉnh chữ A.

- Chữ Â: thêm hai nét thẳng xiên tạo thành dấu mũ  úp xuống đỉnh chữ A

2. Tập viết :

a) Viết chữ : A, Ă, Â

b) Viết ứng dụng:

- Anh em thuận hòa.

- Ăn chậm nhai kĩ.