Đề-xi-mét

I. Kiến thức cần nhớ - KNTTVCS

II. Dạng toán: So sánh độ dài các đoạn thẳng

- Đo độ dài các đoạn thẳng (nếu cần)

- So sánh và dùng các cụm từ “ngắn hơn”; “dài hơn”; “bé hơn”; “lớn hơn”… để kết luận.

Ví dụ: Đoạn thẳng AB dài hơn 1dm. Đúng hay sai ?

Giải:

Quan sát hình vẽ ta thấy đoạn thẳng AB ngắn hơn 1dm.

 

Vậy nhận xét đã cho trong bài là sai.

III. Dạng toán: Đổi các số đo độ dài từ đơn vị dm sang đơn vị cm hoặc từ đơn vị cm sang đơn vị dm.

Áp dụng kiến thức:

1 dm = 10 cm                          10 cm = 1 dm.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1 dm = … cm                          30cm = ... dm

5 dm = … cm                          80cm = ... dm

Giải:

1 dm = 10 cm                          30cm = 3 dm

5 dm =  50 cm                         80cm = 8 dm.

IV. Dạng toán: Thực hiện phép tính với các đơn vị đo độ dài

- Đổi các số về cùng một đơn vị đo (dạng 2)

- Thực hiện phép toán với các số và giữ nguyên đơn vị ở kết quả.

Ví dụ: Tính:

a) 5 cm + 3 cm

b) 10 dm – 2dm

c) 9 dm – 4 dm + 3 dm

Giải:

a) 5 cm + 3 cm = 8 cm

b) 10 dm – 2dm  = 8 dm

c) 9 dm – 4 dm + 3 dm = 5 dm + 3 dm = 8 dm.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!