Bài 25: Đọc: Đất nước chúng mình

I. Ghi nhớ bài Đất nước chúng mình

1. Nội dung

Việt Nam là đất nước tươi đẹp của chúng mình. Hà Nội là thủ đô của nước ta. Nước chúng ta có truyền thống ngàn năm lịch sử anh hùng, khí hậu mỗi miền đa dạng, có nền văn hóa đặc sắc.

2. Liên hệ

Yêu quê hương, đất nước

II. Tìm hiểu nội dung bài Đất nước chúng mình

1. Đoạn 1: Tên nước, thủ đô, lá cờ

Lá cờ Tổ quốc được miêu tả như sau: Lá cờ Tổ quốc hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

2. Đoạn 2: Những người anh hùng

Những vị anh hùng của dân tộc được nhắc đến trong bài là: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh,....

3. Đoạn 3: Các miền, khí hậu

Các mùa trong năm của ba miền đất nước là:

- Miền Bắc và miền Trung một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông

- Miền Nam có hai mùa: mùa mưa và mùa khô.

4. Đoạn 4: Trang phục truyền thống

Trang phục truyền thống của nước ta là áo dài.

III. Hướng dẫn đọc bài Đất nước chúng mình

- Đọc to, rành mạch, rõ ràng toàn bài.

- Chú ý nhấn giọng ở những thông tin quan trọng trong bài.

- Chú ý đọc đúng những từ khó: tươi đẹp, năm cánh, rạng danh, lịch sử, nước nhà, truyền thống,....

Luyện bài tập vận dụng tại đây!