Đường thẳng, đường cong

I. Kiến thức cần nhớ

II. Dạng toán: Chỉ ra đường thẳng, đường cong có trong mỗi hình

Ví dụ: Chỉ ra đường thẳng, đường cong có trong mỗi hình.

Giải:

a) Đường màu xanh da trời là đường thẳng, đường màu vàng là đường cong.

b) Đường màu hồng là đường cong, đường màu xanh lá là đường thẳng.

III. Dạng toán: Kể tên các đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong có trong hình vẽ

Ví dụ:

a) Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ.

b) Kể tên các đường thẳng có trong hình vẽ.

c) Kể tên các đường cong có trong hình vẽ.

Giải:

a) Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là đoạn thẳng CD, đoạn thẳng UT.

b) Các đường thẳng có trong hình vẽ là đường thẳng HK, đường thẳng MN.

 

c) Các đường cong có trong hình vẽ là đường cong x, đường cong y.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!