Khối trụ, khối cầu

I. Kiến thức cần nhớ - Sách Kết nối tri thức

II. Dạng toán: Xác định hình dạng của khối trụ, khối cầu.

Ví dụ: Hình nào là khối trụ? Hình nào là khối cầu?

Giải:

Hình D là khối trụ.

Hình B là khối cầu.

III. Dạng toán: Tìm đồ vật có dạng khối trụ hoặc khối cầu

Ví dụ: Mỗi đồ vật sau có dạng khối gì?

Giải:

IV. Dạng toán: Chọn hình thích hợp với dãy hình cho trước

Quan sát các hình đã cho để xác định quy luật sắp xếp các hình, từ đó tìm được hình thích hợp để điền vào dấu “?”.

Ví dụ: Tiếp theo là hình nào?

Giải:

Quan sát hình đã cho ta thấy “cứ ba khối (khối cầu, khối trụ, khối hộp chữ nhật) làm thành một nhóm và các nhóm lặp lại giống nhau”.

Do đó hình thích hợp đặt vào dấu “?” là khối trụ.

Chọn đáp án B.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!