Làm quen với phép chia. Dấu chia

I. Kiến thức cần nhớ

II. Các dạng bài tập

Ví dụ 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

10 bông hoa được chia vào hai lọ. Mỗi lọ có 5 bông hoa.

Ta có: 10 …….. 2 = 5.

Đọc là: Mười chia hai bằng năm.

Giải

10 bông hoa được chia vào hai lọ. Mỗi lọ có 5 bông hoa.

Ta có: 10 : 2 = 5.

Đọc là: Mười chia hai bằng năm.

Ví dụ 2: Thực hiện chia thành các phần bằng nhau.

Có 8 quả dưa hấu, chia đều vào 4 rổ. Mỗi rổ có 2 quả. Ta có phép tính:

Giải

Có 8 quả dưa hấu, chia đều vào 4 rổ. Mỗi rổ có 2 quả. Ta có phép tính:

8 : 4 = 2

Luyện bài tập vận dụng tại đây!