Làm quen với phép nhân. Dấu nhân

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

 

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP 

Làm quen với phép nhân và dấu nhân.

* Ví dụ 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

6 được lấy 3 lần.

6 …….. 3 = 18.

Đọc là: Sáu nhân ba bằng mười tám.

Giải

6 được lấy 3 lần.

6 x 3 = 18.

Đọc là: Sáu nhân ba bằng mười tám.

* Ví dụ 2: Chọn phép tính nhân thích hợp với mỗi hình vẽ dưới đây:

Giải

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!