Bài 30: Luyện tập:Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp; Câu nêu hoạt động, công việc

I. Hỏi đáp về công việc của nông dân

1. Mở rộng vốn từ về công việc của nông dân

Một số từ ngữ về công việc của nông dân đó là: cày ruộng, gặt lúa, gieo mạ, bón phân, tưới nước,…

2. Hỏi đáp về công việc của nông dân

* Tranh 1:

- Hỏi: Người đàn ông trong ảnh đang làm gì?

- Đáp: Người ấy đang cày ruộng.

* Tranh 2:

- Hỏi: Người trong ảnh đang làm gì?

- Đáp: Người ấy đang trồng cây.

* Tranh 3:

- Hỏi: Những người trong ảnh đang làm gì?

- Đáp: Họ đang gieo mạ.

II. Hỏi đáp về chủ đề nghề nghiệp

- Tranh 1: Họ là công nhân. Họ đang may giầy.

- Tranh 2: Ông ấy là bác sĩ. Ông ấy đang khám bệnh.

- Tranh 3: Cô ấy là cảnh sát giao thông. Cô ấy đang điều tiết giao thông.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!