Luyện từ và câu: Câu kiểu Ai là gì ? Khẳng định. Phủ định. Mở rộng vốn từ: Đồ dùng học tập

1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

a) Em là học sinh lớp 2.

- Ai là học sinh lớp 2 ?

b) Lan là học sinh giỏi nhất lớp.

- Ai là học sinh giỏi nhất lớp ?

c) Môn học em yêu thích nhất là Tiếng Việt.

Môn học em yêu thích nhất là môn gì ?

2. Tìm những cách nói có nghĩa giống với nghĩa của các câu sau :

a) Mẩu giấy không biết nói.

- Mẩu giấy đâu có biết nói gì.

- Mẩu giấy có biết nói gì đâu.

b) Em không thích nghỉ học.

- Em có thích nghỉ học đâu.

- Em đâu có thích nghỉ học.

c) Đây không phải đường đến trường.

- Đây có phải đường đến trường đâu.

- Đây đâu phải đường đến trường.

3. Tìm các đồ dùng học tập ẩn trong tranh sau. Cho biết mỗi đồ vật ấy được dùng để làm gì.

- Chổi : quét nhà.

- Sách : đọc bài.

- Vở : viết bài.

- Cặp sách : đựng sách vở và đồ dùng học tập.

- Tẩy : tẩy sạch nét chữ bị hỏng.

- Bút chì : viết bài, vẽ tranh

- Ngoài ra có thể kể thêm tác dụng của : thước kẻ, com pa, ê ke, tẩy.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!