Luyện từ và câu: Câu và từ

1. Chọn tên gọi cho mỗi người, mỗi vật, mỗi việc được vẽ dưới đây :

(học sinh, nhà, xe đạp, múa, trường, chạy, hoa hồng, cô giáo)

Trả lời :

1. trường         2. học sinh     3. chạy         4. cô giáo

5. hoa hồng     6. Nhà            7. xe đạp         8. Múa

2. Tìm các từ :

a) Chỉ đồ dùng học tập :

Gợi ý : bút máy, bút chì, thước kẻ, com pa, tẩy, hộp bút, bút màu, kéo, hồ dán,…

b) Chỉ hoạt động của học sinh :

Gợi ý : đọc, viết, vẽ, nghe giảng, hát, múa, xếp hàng, nhảy dây, tập thể dục…

c) Chỉ tính nết của học sinh :

Gợi ý : chăm chỉ, ngoan ngoãn, lễ phép, siêng năng, cần cù, kiên trì, …

3. Hãy viết một câu nói về người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh sau:

M : Huệ cùng các bạn vào vườn hoa.

Gợi ý :

- Huệ và các bạn cùng trò chuyện trong vườn hoa.

- Huệ chăm chú nhìn ngắm những bông hoa.

- Má Huệ hồng xinh như những cánh hoa.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!