Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ. Dấu chấm, dấu phẩy

1. Em chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

    Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác … như bữa cơm của mọi người dân. Bác thích hoa huệ, loài hoa trắng … . Nhà Bác ở là một ngôi … khuất trong vườn Phủ chủ tịch. Đường vào nhà trồng hai hàng …, hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường … chăm sóc cây, cho cá ăn.

     (nhà sàn, râm bụt, đạm bạc, tinh khiết, tự tay)

Trả lời :

    Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác đạm bạc như bữa cơm của mọi người dân. Bác thích hoa huệ, loài hoa trắng tinh khiết . Nhà Bác ở là một ngôi nhà sàn khuất trong vườn Phủ chủ tịch. Đường vào nhà trồng hai hàng râm bụt, hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường tự tay chăm sóc cây, cho cá ăn.

2. Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ.

Gợi ý : sáng suốt, tài giỏi, tài ba, lỗi lạc, yêu nước, thương dân, hiền từ, phúc hậu, khiêm tốn, nhân ái, giàu nghị lực, vị tha,…

3. Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống trong đoạn văn sau ?

Tôn trọng luật lệ chung

    Một hôm ¨ Bác Hồ đến thăm một ngôi chùa. Lệ thường, ai vào chùa cũng phải bỏ dép. Nhưng vị sư cả mời Bác cứ đi cả dép vào. Bác không đồng ý ¨ Đến thềm chùa ¨ Bác cở dép để ngoài như mọi người, xong mới bước vào.

Trả lời :

    Một hôm, Bác Hồ đến thăm một ngôi chùa. Lệ thường, ai vào chùa cũng phải bỏ dép. Nhưng vị sư cả mời Bác cứ đi cả dép vào. Bác không đồng ý. Đến thềm chùa, Bác cở dép để ngoài như mọi người, xong mới bước vào.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!