Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?

1. Em hãy kể tên các tháng trong năm. Cho biết mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào.

- Gợi ý : Trong một năm có 12 tháng

2. Xếp các ý sau vào bảng cho đúng lời bà Đất trong bài Chuyện bốn mùa :

a) Cho trái ngọt hoa thơm

b) Làm cho cây lá tươi tốt

c) Nhắc cho học sinh nhớ ngày tựu trường.

d) Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi này lộc

e) Làm cho trời xanh cao

3. Trả lời các câu hỏi sau :

- Khi nào học sinh được nghỉ hè ?

Học sinh được nghỉ hè vào cuối tháng năm.

- Khi nào học sinh tựu trường ?

Học sinh tựu trường vào đầu tháng chín.

- Mẹ thường khen em khi nào ?

Mẹ thường khen em khi em làm được một việc tốt.

- Ở trường, em vui nhất khi nào ?

Ở trường, em vui nhất khi được nghe cô kể chuyện.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!