Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi

1. Tìm các từ:

- Có tiếng học.

Gợi ý: học hành, học hỏi, học tập, học giỏi, học nhóm, học sinh…

- Có tiếng tập.

Gợi ý: tập viết, tập vẽ, tập múa, tập hát, tập thể dục, học tập, tập bơi, tập nhảy, …

2. Đặt câu với một từ vừa tìm được ở bài tập 1.

Gợi ý :

- Các bạn học sinh đang vui chơi trong sân trường.

- Cả lớp chăm chú tập viết chữ A.

- Lớp em tập múa bài “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” để biểu diễn văn nghệ.

3. Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới :

- Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.

=> Thiếu nhi rất yêu Bác Hồ.

- Thu là bạn thân nhất của em.

=> Bạn thân nhất của em là Thu.

4. Em đặt dấu câu gì vào cuối mỗi câu sau ?

- Em tên là gì

- Em học lớp mấy

- Tên trường của em là gì

Gợi ý : Đó là những câu hỏi.

Trả lời :

- Em tên là gì ?

- Em học lớp mấy ?

- Tên trường của em là gì ?

Luyện bài tập vận dụng tại đây!