Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy

1. Hãy sắp xếp tên các loài cá vẽ dưới đây vào nhóm thích hợp :

a) Cá nước mặn (cá biển). M: cá nục

cá thu, cá chuồn

b) Cá nước ngọt (cá ở sông, hồ ao) M: cá chép

cá mè, cá chép, cá chim, cá trê, cá chuối

2. Kể tên các con vật sống ở dưới nước :

Gợi ý : tôm, sứa, ba ba, cá sấu, cua, lươn, ốc, mực, hải cẩu, cá ngựa, sao biển, rùa, bạc tuộc, con trai, …

3. Những chỗ nào trong câu 1 và câu 4 còn thiếu dấu phẩy ?

    Trăng trên sông trên đồng trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Chỉ có trăng trên biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Màu trăng như màu lòng đỏ trứng mỗi lúc một sáng hồng lên. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần càng vàng dần càng nhẹ dần.

Trả lời :

    Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Chỉ có trăng trên biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Màu trăng như màu lòng đỏ trứng mỗi lúc một sáng hồng lên. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ dần.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!