Luyện từ và câu: Từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì ?

1. Hãy tìm 3 từ ngữ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em.

- Gợi ý : đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, đùm bọc, chăm sóc, giúp đỡ, thương yêu, yêu quý,  nhường nhịn,…

2. Sắp xếp các từ ở ba nhóm sau thành câu :

3. Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào dấu ba chấm?

   Bé nói với mẹ ...

- Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà ...

Mẹ ngạc nhiên :

- Nhưng con đã biết viết đâu ...

   Bé đáp :

- Không sao mẹ ạ ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc ...

                                          Theo Tiếng cười tuổi học trò.     

Trả lời :

   Bé nói với mẹ :

- Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà.

Mẹ ngạc nhiên :

- Nhưng con đã biết viết đâu?

   Bé đáp :

- Không sao mẹ ạ ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!