Luyện từ và câu: từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào ?

1. Chọn mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó : nhanh , chậm, khỏe, trung thành.

1. Trâu khỏe.

2. Rùa chậm

3. Chó trung thành

4. Thỏ nhanh

2. Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây :

Gợi ý :

- đẹp, cao, khỏe ;

+ Đẹp như tiên.

+ Cao như sếu (cái sào).

+ Khỏe như trâu (voi).

- nhanh, chậm, hiền ;

+ Nhanh như sóc. (thỏ)

+ Chậm như sên (rùa)

+ Hiền như Bụt.

- trắng, xanh, đỏ;

+ Trắng như tuyết (vôi, trứng gà bóc)

+ Xanh như tàu lá.

+ Đỏ như gấc (son) .

3. Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau :

a) Mắt con mèo nhà em tròn …

-> như hạt nhãn.

b) Toàn thân nó phủ một lớp tro, mượt ...

-> như nhung.

c. Hai tai nó nhỏ xíu như …

-> hai cái mộc nhĩ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!