Ôn tập cuối học kì II : Tiết 2

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Tìm các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây :

Em vẽ làng xóm                                             

Tre xanh, lúa xanh                                          

Sông máng lượn quanh                      

Một dòng xanh mát                                       

Trời mây bát ngát                                           

Xanh ngắt mùa thu…            

Em quay đầu đỏ

Vẽ nhà em ở   

Ngói mới đỏ tươi

Trường học trên đồi   

Em tô đỏ thắm.                      

               Định Hải

Trả lời : xanh, xanh mát, xanh ngắt, đỏ, đỏ tươi, đỏ thắm.

3. Chọn hai từ em vừa tìm được ở bài tập 2, đặt câu với mỗi từ đó.

Gợi ý :

- Lá cờ đỏ tươi bay phấp phới trên bầu trời.

- Hàng cây xanh tỏa bóng mát cho sân trường.

- Bầu trời xanh ngắt trên cao.

4. Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho những câu sau :

a) Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay.

- Trời rét cóng tay khi nào ?

- Khi nào trời rét cóng tay ?

b) Vào những đêm có trăng sao, lũy tre làng đẹp như tranh vẽ.

- Lũy tre làng đẹp như tranh vẽ khi nào ?

- Khi nào lũy tre làng đẹp như tranh vẽ ?

c) Chủ nhật tới, cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú.

- Cô giáo đưa cả lớp đi thăm vườn thú khi nào ?

- Khi nào cô giáo đưa cả lớp đi thăm vườn thú ?

d) Chúng tôi thường về thăm ông bà vào những ngày nghỉ.

- Khi nào các bạn về thăm ông bà ?

- Các bạn về thăm ông bà khi nào ?

Luyện bài tập vận dụng tại đây!