Ôn tập cuối học kì I : Tiết 3

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Thi tìm nhanh một số bài tập đọc trong sách Tiếng Việt 2, tập một theo mục lục.

Gợi ý :

- Tập đọc : Người mẹ hiền, trang 63

- Tập đọc : Bà cháu, trang 86

- Tập đọc : Sự tích cây vũ sữa, trang 96

3. Nghe – viết :

    Đầu năm, Bắc học còn kém, nhưng em không nản, mà quyết trở thành học sinh giỏi. Ở lớp, điều gì chưa hiểu, em nhờ cô giảng lại cho. Ở nhà, em học bài thật thuộc và làm bài tập đầy đủ. Chỉ ba tháng sau, em đã đứng đầu lớp.

Theo Tiếng Việt 2, 1982