Ôn tập cuối học kì II : Tiết 3

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu trong những câu sau :

a) Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.

- Đàn trâu thung thăng gặm cỏ ở đâu ?

b) Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp.

- Chú mèo mướp nằm lì ở đâu ?

c) Tàu Phương Đông buông neo trong vùng biển Trường Sa.

- Tàu Phương Đông buông neo ở đâu ?

d) Bên vệ đường, một chú bé đang say mê thổi sáo.

- Chú bé say mê thổi sáo ở đâu ?

3. Điền dấu chấm hỏi hay dấu phẩy vào mỗi chỗ trống trong truyện vui sau ?

    Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn :

- Chiến này ... mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết một chữ nào ...

    Chiến đáp :

- Thế bố cậu là bác sĩ răng ... sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào ...

Trả lời :

    Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn :

- Chiến này, mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết một chữ nào ?

    Chiến đáp :

- Thế bố cậu là bác sĩ răng, sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào ?