Ôn tập cuối học kì II : Tiết 4

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Nói lời đáp của em :

a) Khi ông bà tặng quà, chúc mừng sinh nhật em.

- Cháu cảm ơn ông bà. Cháu hứa sẽ cố gắng học giỏi hơn để ông bà vui lòng ạ.

b) Khi bố mẹ chúc mừng em được điểm 10.

- Con cảm ơn mẹ. Con sẽ chăm học hơn để được nhiều điểm 10 nữa ạ.

c) Khi các bạn trong lớp chúc mừng em được đi dự trại hè.

- Mình cảm ơn các bạn.

3) Đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào cho các câu sau :

a) Gấu đi lặc lè.

- Gấu đi như thế nào ?

b) Sư Tử giao việc cho bề tôi rất hợp lí.

- Sư Tử giao việc cho bề tôi như thế nào ?

c) Vẹt bắt chước tiếng người rất giỏi.

- Vẹt bắt chước tiếng người như thế nào ?

Luyện bài tập vận dụng tại đây!