Ôn tập giữa học kì I: Tiết 1

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

- Đọc to, rõ ràng, diễn cảm các bài tập đọc trong sách giáo khoa.

- Học thuộc lòng các bài thơ, đoạn văn theo yêu cầu.

- Ngoài ra cần đọc một số bài học thêm như:

1. Ngày hôm qua đâu rồi?

2. Mít làm thơ

3. Danh sách học sinh tổ 1 lớp 2A

4. Cái trống trường em

5. Mua kính

6. Cô giáo lớp em

7. Đổi giày

2. Đọc thuộc lòng bảng chữ cái.

3. Sắp xếp các từ trong ngoặc đơn vào bảng.

(bạn bè, bàn, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng)

4. Tìm thêm các từ khác xếp vào bảng trên