Ôn tập giữa học kì I: Tiết 2

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Đặt 2 câu theo mẫu:

Gợi ý:

3. Ghi lại tên riêng của các nhân vật trong những bài tập đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng bảng chữ cái.

An, Dũng, Khánh, Minh, Nam

Luyện bài tập vận dụng tại đây!