Ôn tập giữa học kì I: Tiết 5

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Dựa theo tranh, trả lời câu hỏi :

- Tranh 1 : Hằng ngày, mẹ là người đưa Tuấn đi học.

- Tranh 2 : Vì mẹ bị ốm nên không thể đưa Tuấn đi học được.

- Tranh 3 : Tuấn giúp mẹ bằng cách chăm sóc và lấy nước cho mẹ uống.

- Tranh 4 : Tuấn đến trường bằng cách đi bộ.