Ôn tập giữa học kì II : Tiết 2

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Trò chơi mở rộng vốn từ về bốn mùa.

Ví dụ, đố nhau :

- Mỗi mùa bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào ?

- Mỗi mùa có hoa gì, quả gì ?

- Thời tiết mỗi mùa như thế nào ?

Gợi ý :

3. Ngắt đoạn trích sau thành 5 câu và chép vào vở. Nhớ viết hoa chữ đầu câu.

    Trời đã vào thu những đám mây bớt đổi màu. trời bớt nặng gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng trời xanh và cao dần lên.

                                                                                                        Theo Ngô Văn Phú

Trả lời :

   Trời đã vào thu. Những đám mây bớt đổi màu. Trời bớt nặng. Gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng. Trời xanh và cao dần lên.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!