Ôn tập giữa học kì II : Tiết 7

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao ?” .

a) Sơn ca khô cả họng vì khát.

Trả lời : vì khát.

b) Vì mưa to, nước suối dâng ngập hai bờ.

Trả lời: Vì mưa to,

3. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm :

a) Bông cúc héo lả đi vì thương xót Sơn Ca.

- Vì sao bông cúc lại héo lả đi ?

b) Vì mải chơi, đến mùa đông, ve không có gì ăn.

- Vì sao đến mùa đông, ve không có gì ăn ?

4. Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau :

a) Cô (hoặc thầy) hiệu trưởng nhận lời đến dự liên hoan văn nghệ với lớp em.

- Em cảm ơn cô. Lớp em sẽ rất vui khi cô tới dự ạ.

b) Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm đồng ý cho lớp em đi thăm viện bảo tàng.

- Ôi ! Thích quá. Chúng em cảm ơn cô ạ.

c) Mẹ đồng ý cho em đi chơi xa cùng mẹ.

- Vui quá ! Con cảm ơn mẹ nhiều ạ.