Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

I. Kiến thức cần nhớ

Cách thực hiện phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

- Đặt tính: các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau: hàng trăm thẳng hàng trăm, hàng chục thẳng hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị.

- Tính: thực hiện cộng lần lượt theo các hàng từ phải sang trái đơn vị, chục, trăm.

II. Dạng toán: Đặt tính rồi tính

Phương pháp

Bước 1: Đặt tính:

- Đặt tính theo cột dọc: số hạng thứ nhất, dấu cộng, số hạng thứ hai, dấu bằng (dấu gạch ngang)

- Khi đặt tính chú ý: các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau: hàng trăm thẳng hàng trăm, hàng chục thẳng hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị.

Bước 2: Tính:

- Thực hiện tính lần lượt từ phải sang trái theo các hàng đơn vị, chục, trăm.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a, 132 + 521

b, 200 + 305

Giải

III. Dạng toán: Bài toán có lời văn

Phương pháp

Bước 1: Đọc và phân tích đề

- Bài toán cho các đại lượng, yêu cầu tính tổng các đại lượng.

- Bài toán cho đại lượng, yêu cầu tính giá trị nhiều hơn đại lượng đã cho.

Bước 2: Tìm cách giải thích hợp.

Bài toán yêu cầu tính tổng đại lượng, bài toán tính giá trị nhiều hơn, ta thực hiện phép tính cộng.

Bước 3: Trình bày lời giải

- Tóm tắt các đại lượng đề bài đã cho và yêu cầu của đề bài

- Bài giải: thực hiện ghi lời giải, phép tính và đáp số.

Bước 4: Kiểm tra lại kết quả và phần trình bày của mình.

Ví dụ: Đức vua trồng một vườn hoa hồng cho hoàng hậu, trong đó có 423 cây hoa hồng trắng và 355 cây hoa hồng đỏ. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây hoa hồng?

Giải

Tóm tắt

Hoa hồng trắng: 423 cây

Hoa hồng đỏ: 355 cây

Tất cả: …… cây?

Bài giải

Trong vườn có tất cả số cây hoa hồng là:

423 + 355 = 778 (cây)

                                     Đáp số: 778 cây hoa hồng.

IV. Dạng bài: Thực hiện tính cộng và so sánh các số trong phạm vi 1000

Phương pháp

Bước 1: Thực hiện phép tính cộng không nhớ trong phạm vi 1000

Bước 2: Thực hiện so sánh các kết quả tìm được và trả lời câu hỏi của bài.

Ví dụ: Quan sát bức tranh và cho biết, hải li về tổ theo đường nào là nhanh nhất.

Giải

Dòng nước chảy dưới cầu dài là: 778 + 211 = 989 (m)

Dòng nước chảy qua bãi đá dài là: 481 + 513 = 994 (m)

Dòng nước chảy ở giữa dài 900m

So sánh độ dài ba dòng nước ta có: 900 < 989 < 994.

Như vậy, hải li về tổ theo dòng nước ở giữa là nhanh nhất.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!