Tập đọc: Bé Hoa

1. Nội dung : Bé Hoa rất yêu thương em, bé con chăm sóc em, giúp đỡ bố mẹ.

2. Giải nghĩa từ khó :

Đen láy: (màu mắt) đen và sáng long lanh

3. Phương pháp :

- Đọc bài và hiểu được nội dung, ý nghĩa.

- Hiểu nghĩa của từ khó.

- Trả lời câu hỏi dựa theo các chi tiết trong bài.

4. Trả lời câu hỏi:

1) Em biết những gì về gia đình Hoa ?

Gia đình Hoa gồm 4 người : bố, mẹ, Hoa và em Nụ vẫn còn nhỏ.

2) Em Nụ đáng yêu như thế nào ?

Môi em đỏ hồng, mắt to tròn và đen láy.

3) Hoa đã làm gì để giúp bố mẹ ?

Hoa ru em và trông em ngủ giúp mẹ.

4) Trong thư gửi bố, Hoa kể chuyện gì, nêu mong muốn gì ?

Hoa kể răng em Nụ rất ngoan, Hoa đã học hết các bài hát ru em và mong bố sẽ dạy cho em thêm nhiều bài hát nữa.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!