Tập đọc: Cây dừa

1. Nội dung :

Bài thơ miêu tả cây dừa giống như con người luôn gắn bó với đất trời và thiên nhiên.

2. Giải nghĩa từ khó :

- Tỏa : từ một điểm chia ra các  phía.

- Tàu (lá) : lá to, có cuống dài.

- Canh : trông giữ, bảo vệ.

- Đủng đỉnh : chậm rãi, tỏ ra không vội vã.

3. Phương pháp

- Đọc với giọng diễn cảm, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ.

- Đọc bài thơ và hiểu được nội dung, ý nghĩa.

- Hiểu nghĩa của các từ khó.

4. Trả lời câu hỏi :

1) Các bộ phận của cây dừa (lá, ngọn, thân, quả) được so sánh với những gì ?

- Lá dừa : như cánh tay dang ra đón gió, như chiếc lược chải vào mấy xanh.

- Ngọn dừa : như người gật đầu gọi trăng.

- Thân dừa : bạc phếch, đứng canh trời đất.

- Quả dừa : giống như đàn lợn con, như hũ rượu.

2) Cây dừa gắn bó với thiên nhiên (gió, trăng, mây, nắng, đàn cò) như thế nào ?

- Với gió : dang tay đón gió, gọi gió cùng múa reo.

- Với trăng : gật đầu gọi trăng.

- Với mây : là chiếc lược chải vào mây xanh.

- Với nắng : làm dịu nắng trưa.

- Với đàn cò : hát rì rào cho đàn có đánh nhịp bay vào bay ra.

3) Em thích những câu thơ nào ? Vì sao ?

Em hãy chọn câu thơ mình thích và nói rõ lí do.

Gợi ý :  Em thích câu thơ :

      Thân dừa bạc phếch tháng năm,

Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao.

Giải thích : Câu thơ có một hình ảnh so sánh vô cùng ngộ nghĩnh và sinh động : ví đàn dừa giống như như chú lợn con đang nằm ngoan ngoãn

4) Hoc thuộc lòng bài thơ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!