Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác

1. Nội dung :

Cây và hoa đẹp nhất từ khắp miền đất nước tụ hội bên lăng Bác thể hiện niềm tôn kính của nhân dân ta đối với Bác.

2. Giải nghĩa từ khó :

- Uy nghi : trang nghiêm.

- Tụ hội : từ khắp nơi họp lại.

- Tam cấp : thềm nhà, lăng tẩm, … thường có ba bậc.

- Non sông gấm vóc : đất nước tươi đẹp.

- Tôn kính : hết sức kính trọng.

3. Phương pháp

- Đọc với giọng diễn cảm.

- Hiểu được nội dung, ý nghĩa.

- Hiểu nghĩa của các từ khó.

- Trả lời câu hỏi theo nội dung của bài.

4. Trả lời câu hỏi:

1) Kể tên những loài cây được trồng phía trước lăng Bác.

Tên những loài cây được trồng phía trước lăng Bác là : mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho hàng quân danh dự, cùng với đó là dàng cây dầu nước và hoa ban.

2) Kể tên những loài hoa nổi tiếng ở khắp miền đất nước được trồng quanh lăng Bác.

Những loài hoa nổi tiếng ở khắp miền đất nước được trồng quanh lăng Bác là : đào Sơn La, sứ đỏ của Nam Bộ, hoa dạ hương, hoa nhài, hoa mộc, hoa ngâu.

3) Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với Bác ?

Câu văn cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với Bác : Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!