Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ

1. Nội dung :

Tình cảm kính yêu vô hạn của thiếu nhi vùng tạm chiếm đối với Bác Hồ.

2. Giải nghĩa từ khó :

- Ô Lâu : con sông chảy qua các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế.

- Cất thầm : giấu kín.

- Ngẩn ngơ : cảm thấy như trong mơ.

- Ngờ : ngỡ là, tưởng là.

3. Phương pháp :

- Đọc diễn cảm, tha thiết.

- Đọc bài và hiểu được nội dung, ý nghĩa.

- Hiểu nghĩa của các từ khó.

- Trả lời câu hỏi theo nội dung của bài.

- Học thuộc lòng bài thơ.

4. Trả lời câu hỏi :

1) Bạn nhỏ trong bài thơ quê ở đâu ?

Bạn nhỏ ở vùng ven sông Ô Lâu, con sông chảy qua các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế.

2) Vì sao bạn phải “cất thầm” ảnh Bác ?

Bạn phải “cất thầm” ảnh Bác vì trong vùng tạm chiếm, giặc cấm nhân dân ta treo ảnh Bác, vì Bác là người lão đạo nhân dân ta chiến đấu giành độc lập, tự do.

3) Hình ảnh Bác hiện lên như thế nào qua 8 dòng thơ đầu ?

Hình ảnh Bác hiện lên trong tâm trí bạn nhỏ rất đẹp với đôi má hồng hào, râu tóc bạc phơ, đôi mắt sáng như vì sao, vầng trán rộng.

4) Tìm những chi tiết nói lên tình cảm kính yêu Bác Hồ của bạn nhỏ.

Bạn nhỏ mang ảnh Bác ra ngắm cho thỏa nỗi nhớ, ôm hôn ảnh Bác mà cứ ngỡ như được Bác hôn.

5) Học thuộc lòng bài thơ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!