Tập đọc: Cò và Cuốc

1. Nội dung :

Phải lai động vất vả mới có lúc thảnh thơi, vui sướng.

2. Giải nghĩa từ khó :

- Cuốc : loài chim nhỏ, sống ở bụi cây gần nước, chỉ bay là là mặt đất, thường kêu “cuốc, cuốc”.

- Trắng phau phau : trắng hoàn toàn, không có vệt màu khác.

- Thảnh thơi : nhàn, không lo nghĩ nhiều.

3. Phương pháp

- Phân biệt giọng đọc của các nhân vật : Cò và Cuốc

- Đọc bài và hiểu được nội dung, ý nghĩa.

- Hiểu nghĩa của các từ khó.

- Trả lời câu hỏi theo nội dung của truyện.

4. Trả lời câu hỏi :

1) Thấy Cò lội ruộng, Cuốc hỏi thế nào ?

Cuốc hỏi : Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao ?

2) Vì sao Cuốc lại hỏi như vậy ?

Vì Cuốc thấy hàng ngày nhìn lên trời xanh, thấy Cò trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như múa, không nghĩ có lúc Cò lại khó nhọc lội bùn, bắt tép như vậy.

3) Câu trả lời của Cò chứa một lời khuyên. Lời khuyên ấy là gì ?

Phải có lúc lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi, sung sướng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!