Tập đọc: Gà “tỉ tê” với gà

1. Nội dung : Loài gà cũng biết trò chuyện với nhau và sống tình cảm như con người : biết chăm sóc, yêu thương và lo lắng.

2. Giải nghĩa từ khó :

- Tỉ tê: nói chuyện lâu, nhẹ nhàng, thân mật.

- Tín hiệu: âm thanh, cử chỉ, hình vẽ, … đùng để báo tin.

- Xôn xao: âm thanh rộn lên từ nhiều phía.

- Hớn hở: vui mừng lộ rõ ở nét mặt tươi tỉnh.

3. Phương pháp :

- Đọc bài và hiểu được nội dung, ý nghĩa.

- Hiểu nghĩa của các từ khó.

- Trả lời câu hỏi dựa theo các chi tiết trong chuyện.

4. Trả lời câu hỏi :

1) Gà con biết trò chuyện với mẹ từ khi nào ?

Gà con biết trò chuyện với mẹ từ khi còn nằm trong trứng : khi gà mẹ gĩ mỏ lên vỏ trứng, chúng phát lại bằng tín hiệu nũng nịu.

2) Nói lại cách gà mẹ báo cho con biết :

a) Không có gì nguy hiểm .

Miệng kêu đều đều “cúc… cúc … cúc”.

b) Có mồi ngon, lại đây !

Gà mẹ vừa bới vừa kêu “cúc, cúc, cúc”.

c) Tại họa, nấp nhanh !

Gà mẹ xù lông, miệng liên tục kêu, gấp gáp “roóc, roóc

Luyện bài tập vận dụng tại đây!