Tập đọc: Lượm

1. Nội dung :

Ca ngợi chú bé liên lạc dũng cảm.

2. Giải nghĩa từ khó :

- Loắt choắt : dáng bé nhỏ, nhanh nhẹn.

- Cái xắc : túi da, túi vải có quai đeo bên mình.

- Ca lô (mũ chào mào) : loại mũ mềm, không có vành, nhọn hai đầu, phía trên bóp lại.

- Thượng khẩn : rất gấp. Thư có ghi “Thượng khẩn” là thư quan trọng, cần chuyển gấp.

- Đòng đòng : bông lúa non còn nằm trong bẹ cây.

3. Phương pháp :

- Đọc bài thơ trôi chảy, rõ ràng.

- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của bài và các từ khó.

- Trả lời câu hỏi theo nội dung của bài.

- Học thuộc lòng bài thơ.

4. Trả lời câu hỏi:

1) Tìm những nét đáng yêu, ngộ nghĩnh của Lượm trong hai khổ thơ đầu.

Lượm bé loắt choắt, đeo bên mình cái xắc xinh xinh, đôi chăn nhanh thoăn thoắt, ca lô đội lệch, mồm huýt sao, vừa đi vừa nhảy.

2) Lượm làm nhiệm vụ gì ?

Lượm làm nhiệm vụ liên lạc, chuyển thư ra mặt trận.

3) Lượm dũng cảm như thế nào ?

Đạn bay vèo vèo mà Lượm vận chuyển thư ra mặt trận an toàn.

4) Em thích những câu thơ nào ? Vì sao ?

Hãy chọn những câu thơ em thích và giải thích.

Gợi ý : Em thích khổ thơ thứ 4 vì mặc dù hoàn cảnh chiến tranh vô cùng ác liệt, nhưng Lượm vẫn can đảm và anh dũng thực hiện nhiệm vụ.

5) Học thuộc lòng bài thơ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!