Tập đọc: Mục lục sách

1. Nội dung : Mục lục giúp chúng ta dễ tra tên bài, tác giả, tác phẩm, số trang.

2. Giải nghĩa từ khó :

- Mục lục: phần ghi tên các bài, các truyện theo số trang trong sách.

- Tuyển tập: quyển sách gồm nhiều bài hoặc truyện, thơ … được chọn.

- Tác phẩm: từ chỉ truyện, thơ, tranh, tượng, … nói chung

- Tác giả: Người làm ra tác phẩm.

- Hương đồng cỏ nội: nét đẹp của làng quê.

- Vương quốc: Nơi có vua đứng đầu.

3. Phương pháp :

- Đọc to, rõ ràng, chuyển giọng đọc khi đọc tên tác giả, tác phẩm.

- Hiểu được ý nghĩa của mục lục

- Hiểu nghĩa của các từ khó.

- Trả lời câu hỏi ngắn gọn, chính xác.

4. Trả lời câu hỏi :

1) Tuyển tập này có những truyện nào ?

Mùa quả cọ, Hương đồng cỏ nội, Bây giờ bạn ở đâu?, Người học trò cũ, Bốn mùa, Vương quốc vắng nụ cười, Như con cò vàng trong cổ tích.

2) Truyện “Người học trò cũ” ở trang nào ?

Trang 52

3) Truyện “Mùa quả cọ” của nhà văn nào ?

Nhà văn: Quang Dũng

4) Mục lục sách dùng để làm gì ?

Mục lục cho ta biết: nội dung,  tên bài, tác giả, số trang để nhanh chóng tìm ra các mục cần đọc.

5) Tập tra mục lục sách Tiếng Việt 2 - tập một - tuần 5.

Luyện tập tra tên bài và số trang.