Tập đọc: Tìm ngọc

1. Nội dung : Khen ngợi những con vật nuôi thông minh, tình nghĩa.

2. Giải nghĩa từ khó :

- Long Vương: vua của sông, biển trong truyện xưa.

- Thợ kim hoàn: người làm đồ vàng bạc.

- Đánh tráo: lấy trộm vật tốt, thay nó bằng vật xấu.

3. Phương pháp :

- Đọc bài và hiểu được nội dung, ý nghĩa.

- Hiểu nghĩa của các từ khó.

- Kể lại được nội dung câu chuyện dựa trên sự ghi nhớ các chi tiết quan trọng.

- Trả lời câu hỏi dựa theo các chi tiết trong chuyện.

4. Trả lời câu hỏi:

1) Do đâu chàng trai có viên ngọc quý ?

Khi thấy bọn trẻ định giết con rắn nước, chàng trai mua lại và thả nó đi. Không ngờ đó là con của Long Vương. Để đền ơn, Long Vương tặng cho chàng một viên ngọc quý.

2) Ai đánh tráo viên ngọc ?

Người thợ kim hoàn  biết đó là viên ngọc hiếm nên đánh tráo.

3) Mèo và Chó đã làm cách nào để lấy lại viên ngọc ?

a) Ở nhà người thợ kim hoàn.

Mèo bắt con chuột đi tìm ngọc.

b) Khi ngọc bị cá đớp mất.

Chó rình ở bến sông, chờ người đánh được con cá lớn ấy và lấy lại được ngọc.

c) Khi ngọc bị quạ đớp mất.

Mèo nghĩ ra mẹo nằm phơi bụng giả chết. Qụa sà xuống định rỉa thịt mèo. Mèo nhảy lên vồ khiến quạ phải van xin và trả lại ngọc.

4) Tìm trong bài những từ khen ngợi Mèo và Chó.

Hai con vật thông minh, tình nghĩa.

5. Kể chuyện

1) Dựa theo tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện Tìm ngọc :

Gợi ý :

- Tranh 1 : Chàng trai cứu con rắn, không ngờ đó là con của Long Vương. Để trả ơn chàng, Long Vương tặng chàng một viên ngọc quý.

- Tranh 2 : Người thợ kim hoàn biết đó là viên ngọc quý bèn đánh tráo.

- Tranh 3 : Mèo tới nhà thợ kim hoàn bắt chuột phải đi tìm ngọc. Cuối cùng chuột cũng tìm được.

- Tranh 4 : Khi viên ngọc  bị cá đớp, Chó nghĩ ra cách chờ người đánh được con cá lớn rồi ngoạm ngọc, chạy biến.

- Tranh 5 : Mèo đội ngọc lên đầu nên bị quạ sà xuống cướp mất. Nó nghĩ ra cách nằm phơi bụng giả chết. Qụa sà xuống định rỉa thịt Mèo. Mèo nhảy lên vồ khiến quạ phải van xin và trả lại ngọc.

- Tranh 6 : Chàng trai vui mừng khi thấy viên ngọc và càng yêu quý hơn hai con vật thông minh và tình nghĩa.

2) Kể lại toàn bộ câu chuyện.

   Chàng trai do cứu con trai Long Vương nên để trả ơn chàng, Long Vương tặng chàng một viên ngọc quý. Người thợ kim hoàn biết đó là viên ngọc hiếm bèn đánh tráo khiến chàng rất buồn. Chó và Mèo đã xin chủ đi tìm ngọc.

    Mèo tới nhà thợ kim hoàn bắt chuột phải đi tìm ngọc. Cuối cùng chuột cũng tìm được.

Chó đánh rơi viên ngọc xuống sông, bị cá đớp. Chó nghĩ ra cách chờ người đánh được con cá lớn rồi ngoạm ngọc, chạy biến. Mèo đội ngọc lên đầu cũng bị quạ sà xuống cướp mất. Nó nghĩ ra cách nằm phơi bụng giả chết. Qụa sà xuống định rỉa thịt Mèo. Mèo nhảy lên vồ khiến quạ phải van xin và trả lại ngọc.

    Lần này chúng đã mang được ngọc về nhà. Chàng trai vui mừng khi thấy viên ngọc và càng yêu quý hơn hai con vật thông minh và tình nghĩa.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!