Tập đọc: Tôm Càng và cá con

1. Nội dung :

Câu chuyện ca ngợi tình bạn đẹp đẽ, sẵn sàng cứu nhau khi hoạn nạn của Tôm Càng và Cá Con.

2. Giải nghĩa từ khó :

- Búng càng : co mình lại rồi dùng càng đẩy mình vọt lên để di chuyển.

- (Nhìn) trân trân : (nhìn) thẳng và lâu, không chớp mắt.

- Nắc nỏm khen : khen luôn miệng, tỏ ý thán phục.

- Mái chèo : vật dùng để đẩy nước cho thuyền đi.

- Bánh lái : bộ phận dùng để điều khiển hướng chuyển động của tàu, thuyền.

- Quẹo : rẽ.

3. Phương pháp :

- Phân biệt được giọng của Tôm Càng và Cá Con.

- Hiểu được nội dung, ý nghĩa.

- Hiểu nghĩa của các từ khó.

- Kể lại được nội dung câu chuyện dựa trên sự ghi nhớ các chi tiết quan trọng.

- Trả lời câu hỏi theo nội dung của truyện.

4. Trả lời câu hỏi :

1) Khi đang tập búng dưới đáy sông, Tôm Càng gặp chuyện gì ?

Tôm Càng gặp một con vật lạ : thân dẹt, trên đầu có hai mắt tròn xoe, khắp mình phủ một lớp vẩy bạc óng ánh.

2) Cá Con làm quen với Tôm Càng như thế nào ?

Cá Con chào Tôm Càng rồi tự giới thiệu : “Chào bạn. Tôi là Cá Con. Chúng tôi cũng sống dưới nước như nhà tôm các bạn…”

3) Đuôi và vẩy Cá Con có lợi ích gì ?

- Đuôi Cá Con vừa là mái chèo, vừa là bánh lái. Vẩy là bộ áo giáp bảo vệ khiến Cá Con dù có va vào đá cùng không đau.

4) Kể lại việc Tôm Càng cứu Cá Con.

Khi Cá Con sắp vụt lên thì Tôm Càng thấy có một con cá to, mắt đỏ ngầu, nhằm Cá Con mà lao tới. Tôm Càng vội búng càng, vọt tới, xô bạn vào một ngách đá nhỏ.

5) Em thấy Tôm Càng có gì đáng khen ?

Tôm càng rất thông minh và nhanh nhẹn. Nó đã dũng cảm cứu bạn và lo lắng cho bạn.

5. Kể chuyện 

1) Dựa vào các tranh minh họa dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện Tôm Càng và Cá Con.

- Tranh 1 : Tôm Càng đang tập búng càng thì thấy con vật thân dẹt, trên đầu có hai mắt tròn xoe, khắp mình phủ một lớp vẩy bạc óng ánh. Con vật lạ đó từ giới thiệu là Cá Con.

- Tranh 2 : Cá Con khoe chiếc đuôi của mình vừa là mái chèo, vừa là bánh lái khiến Tôm Càng phục lăn.

- Tranh 3 : Tôm Càng thấy có một con cá to, mắt đỏ ngầu, nhằm Cá Con mà lao tới. Tôm Càng vội búng càng, vọt tới, xô bạn vào một ngách đá nhỏ.

- Tranh 4 : Tôm Càng lo lắng hỏi han bạn. Về Cá Con, nhờ có lớp vảy như chiếc áo giáp bảo vệ nên dù có va vào đá cũng không đau. Từ đó, Tôm Càng và Cá Con cùng kết bạn với nhau.

2) Phân vai, dựng lại câu chuyện.

Em hãy dựng lại câu chuyện theo sự phân vai của thầy cô : Tôm Càng, Cá Con, người kể chuyện.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!