Tập đọc: Tự thuật

1. Nội dung :

- Nắm được những thông tin chính về bạn học sinh trong bài.

2. Giải nghĩa từ khó :

- Tự thuật: Tự giới thiệu về mình

- Quê quán (quê): nơi gia đình đã sống nhiều đời.

3. Phương pháp:

- Đọc và nắm được nội dung, ý nghĩa của bản tự thuật

- Hiểu nghĩa các từ khó.

- Trả lời câu hỏi ngắn gọn.

- Biết vận dụng làm bản tự thuật của bản thân.

4. Trả lời câu hỏi :

1) Em biết những gì về bạn Thanh Hà ?

Em biết được họ và tên đầy đủ, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, quê quán, nơi ở hiện nay, học lớp và trường nào.

2) Nhờ đâu em biết rõ về bạn Thanh Hà như vậy ?

Em biết rõ về bạn Thanh Hà nhờ vào phần nội dung bạn ấy trả lời trong bài tự thuật.

3) Hãy cho biết :

- Họ và tên em.

- Em là nam hay nữ.

- Ngày sinh của em.

- Nơi sinh của em.

Gợi ý:  Em hãy đọc kĩ các phần và điền chính xác thông tin của bản thân.

Hướng dẫn trả lời:

     - Họ và tên : Phạm Đức Trung

     - Nam, nữ : nam

     - Ngày sinh : 21 – 3 – 2010

     - Nơi sinh : Hà Nội

4)  Hãy cho biết tên địa phương nơi em ở:

- Xã (hoặc phường)

- Huyện (hoặc quận, thị xã)

Gợi ý :  Em hãy điền chính xác thông tin của bản thân

Hướng dẫn trả lời:

Xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP. Hải Phòng

Luyện bài tập vận dụng tại đây!