Tập đọc: Voi nhà

1. Nội dung :

Chú voi nhà thông minh, tình nghĩa khi đã giúp các anh bộ đội kéo xe ra khỏi vũng lầy.

2. Giải nghĩa từ khó :

- Voi nhà : voi được người nuôi, dạy để làm một số việc.

- Khựng lại : dừng lại đột ngột vì một tác động bất ngờ.

- Rú ga : tăng thêm ga cho máy nổ mạnh.

- Vục (xuống vũng) : chúi nhập hẳn xuống.

- Thu lu : Thu mình gọn nhỏ lại.

- Lừng lững : to lớn và như từ đầu hiện ra trước mắt, gây ấn tượng đáng sợ.

3. Phương pháp :

- Đọc bài và hiểu được nội dung, ý nghĩa.

-Hiểu nghĩa của các từ khó.

-Trả lời câu hỏi theo nội dung của bài.

4. Trả lời câu hỏi:

1) Vì sao những người trên xe phải ngủ đêm trong rừng ?

Vì cơn mưa rừng đã khiến hai chiếc bánh trước của xe ô tô lún xuống vũng lầy.

2) Mọi người lo lắng như thế nào khi thấy con voi đến gần xe ?

Mọi người vội vã núp vào lùm cây ven đường. Tứ chộp lấy khẩu súng định bắn voi.

3) Con voi đã giúp họ như thế nào ?

Con voi quặp chặt vòi vào đầu xe và co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!