Tập làm văn: Chào hỏi. Tự giới thiệu

1. Nói lời của em:

- Chào bố, mẹ để đi học: Con chào bố mẹ, con đi học ạ.

- Chào thầy, cô khi đến trường: Em chào thầy (cô) ạ.

- Chào bạn khi gặp nhau ở trường: Chào bạn.

2. Nhắc lại lời các bạn trong tranh:

- Chào hai cậu. Tớ là Mít. Tớ ở thành phố Tí Hon.

- Chào cậu, chúng tớ là Bóng Nhựa và Bút Thép.

- Chúng tớ là học sinh lớp 2.

3. Viết bản tự thuật theo mẫu dưới đây :

- Họ và tên :

- Nam, nữ :

- Ngày sinh :

- Nơi sinh :

- Quê quán :

- Nơi ở hiện nay :

- Học sinh lớp :

- Trường :

Gợi ý : Ghi đầy đủ thông tin của em vào bản tự thuật.

Hướng dẫn điền :

TỰ THUẬT

 Họ và tên : Hoàng Thế Anh  

Nam, nữ :    nam

Ngày sinh : 2-3-2010

Nơi sinh : Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội

Quê quán : xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ      

Nơi ở hiện nay : Số nhà 310, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội.

Học sinh lớp : 2B      

Trường : Tiểu học Dịch Vọng Hậu

Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2019

Người tự thuật            

Anh                   

Hoàng Thế Anh