Tập làm văn: Đáp lời từ chối. Đọc sổ liên lạc

1. Đọc lời các nhân vật trong tranh dưới đây.

- Cho tớ mượn truyện với !

- Xin lỗi. Tớ chưa đọc xong.

- Thế thì tớ mượn sau vậy.

2. Nói lời đáp của em trong các trường hợp sau :

a) Em muốn mượn bạn quyển truyện. Bạn bảo : “Truyện này tớ cũng đi mượn.”

- Thế à, tớ cứ tưởng đó là truyện của cậu.

- Thế à, khi nào cậu đọc xong kể lại cho tớ nghe với nhé.

b) Em nhờ bố làm giúp em bài tập vẽ. Bố bảo : “Con cần tự làm bài chứ !”

- Vâng ạ, con sẽ cố gắng làm.

c) Em xin đi chợ cùng mẹ. Mẹ bảo “Con ở nhà học bài đi !”

- Vâng ạ, lần sau con làm bài xong thì mẹ cho con đi nhé.

3. Đọc và nói lại nội dung một trang sổ liên lạc của em.

Gợi ý : Trong sổ liên lạc, khi thông báo kết quả học tập kì I cho em, cô giáo sẽ ghi như sau :

Xếp loại hạnh kiểm : Tốt

Xếp loại vở sạch chữ đẹp : A

Được khen thưởng : Học sinh suất sắc.

Trong bảng ghi kết quả học tập, các môn đều xếp loại Giỏi và hoàn thành Tốt. Điểm kiểm tra định kì môn Toán và Tiếng Việt của em đều được 10.