Tập làm văn: Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài. Luyện tập về mục lục sách

1. Hãy dựa vào các tranh sau, trả lời câu hỏi :

- Tranh 1 : Bạn trai đang vẽ lên tường của trường học.

- Tranh 2 :

     Bạn trai nói với bạn gái:

- Mình vẽ có đẹp không?

- Tranh 3 : Bạn gái nói: Vẽ lên tường làm xấu trường, lớp.

- Tranh 4 : Hai bạn đang quét lại sơn cho bức tường.

2. Đặt tên cho câu chuyện ở bài tập 1.

Em có thể đặt tên: Bức tường, Bức tranh vẽ không đúng chỗ.

3. Đọc mục lục các bài ở tuần 6. Viết tên các bài tập đọc trong tuần ấy.

Các bài tập đọc: Mẩu giấy vụn, Ngôi trường mới, Mua kính.