Tập viết: Chữ hoa: B, C

1. Phương pháp :

- Viết chữ hoa đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

- Với các câu ứng dụng : chữ đầu câu phải viết hoa.

a) Chữ hoa B gồm 2 nét:

- Nét 1: giống nét móc ngược trái, nhưng phía trên hơi lượn sang phải, đầu móc hơi cong.

- Nét 2: Là sự kết hợp giữa hai nét cơ bản cong trên và cong phải nối liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ.

b) Chữ hoa C gồm 1 nét:

 Là kết hợp của 2 nét cơ bản, cong dưới và cong trái nối liền nhau , tạo thành vòng xoắn to ở đầu chữ 

2. Tập viết:

a) Viết chữ : B, C

b) Viết ứng dụng:

- Bạn bè sum họp

- Chia ngọt sẻ bùi