Tập viết: Chữ hoa: H, I

1. Phương pháp :

-  Chữ hoa H, I  nằm trong nhóm chữ hoa có nét tương đồng.

- Viết chữ hoa đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

- Với các câu ứng dụng : chữ đầu câu phải viết hoa.

a) Chữ H cao 5 li, là kết hợp của 3 nét cơ bản:

- Nét 1 : kết hợp giữa nét nét cong trái và nét lượn ngang.

- Nét 2 : Kết hợp giữa các nét khuyết ngược, khuyết xuôi, móc phải.

- Nét 3 : Nét thẳng đứng nằm giữa đoạn nối của 2 nét khuyết.

b) Chữ I cao 5 li, gồm 2 nét :

- Nét 1 : là cong trái và nét lượn ngang.

- Nét 2: là nét móc ngược trái phần uốn lượn vào trong

2. Tập viết :

a) Tập viết chữ : H, I

b) Viết ứng dụng :

- Hai sương một nắng.

- Ích nước lợi nhà.