Tập viết: Chữ hoa : K, L

1. Phương pháp :

- Viết chữ hoa đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

- Với các câu ứng dụng : chữ đầu câu phải viết hoa.

a) Chữ K gồm 3 nét :

- 2 nét đầu giống nét 1 và 2 của chữ I.

- nét 3 : kết hợp của 2 nét cơ bản móc xuôi phải và móc ngược phải nối liền nhau, tạo một vòng xoắn nhỏ ở thân chữ.

b) Chữ L gồm 1 nét là kết hợp của 3 nét cơ bản: cong dưới, lượn dọc và lượn ngang.

2. Tập viết :

a) Tập viết chữ : K, L

b) Viết ứng dụng :

- Kề vai sát cánh.

- Lá lành đùm lá rách.