Tập viết: Chữ hoa P, Q

1. Phương pháp :

- Viết chữ hoa Q, R đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

- Với các câu ứng dụng: chữ đầu câu phải viết hoa.

a) Chữ P : Gồm 2 nét:

- Nét 1 : móc ngược trái.

- Nét 2 : nét cong trên

b) Chữ Q : Gồm 2 nét:

- Nét 1 : nét cong khép kín

- Nét 2 : nét lượn ngang

2. Tập viết :

a) Tập viết chữ : P, Q

b) Viết ứng dụng :

- Phong cảnh hấp dẫn.

- Quê hương tươi đẹp.