Tập viết: Chữ hoa: Q, V (Kiểu 2)

1. Phương pháp:

- Viết chữ hoa Q, V (kiểu 2) đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

- Với các câu ứng dụng: chữ đầu câu phải viết hoa.

a) Chữ Q : gồm 1 nét viết liền là sự kết hợp của 3 nét cơ bản : nét cong trên, cong phải và lượn ngang.

b) Chữ V : gồm 1 nét viết liền, là kết hợp của 3 nét cơ bản : nét móc hai đầu, nét cong phải và nét cong dưới (nhỏ).

2. Tập viết :

a) Viết chữ hoa : Q, V (kiểu 2).

b) Viết ứng dụng :

- Quân dân một lòng.

- Việt Nam thân yêu.