Tập viết: Chữ hoa: R, S

1. Phương pháp :

- Viết chữ hoa R, S đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

- Với các câu ứng dụng: chữ đầu câu phải viết hoa.

a) Chữ R : Gồm 2 nét :

- Nét 1 : móc ngược trái.

- Nét 2 : là nét kết hợp của hai nét cơ bản, cong lên và móc ngược phải nối vào tạo thành vòng xoắn ở giữa thân chữ.

b) Chữ S : Gồm 1 nét viết liền. Là kết hợp của 2 nét cơ bản : nét cong dưới và nét móc ngược nối vào nhau tạo vòng xoắn to ở đầu chữ, cuối nét móc lượn vào trong.

2. Tập viết :

a) Tập viết chữ : R, S

b) Viết ứng dụng:

- Ríu rít chim ca.

- Sáo tắm thì mưa.